1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler .

Die Naam HERE van die Leërskare

leër

Die naam HERE van die leërskare (1 Sam. 1:3; Ps. 24:10; Jes. 1:9; Hag. 1:2) of God van die leërskare (Ps. 80:7), of selfs HERE God van die leërskare (Ps. 59:5; Ps. 80:4; Jer. 5:14; Jer. 15:16) is  ʼn samestelling van name van God met  ʼn bykomende verwysing na “leërskare”. Dit is  ʼn naam wat spreek van die soewereiniteit van God oor al sy skepsele, ook oor mense en engele.

Die leërskare verwys na die menigtes van geskape dinge, ook die onbesielde skepping: die son, maan en sterre en die aarde self met die volheid daarvan (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Neh. 9:6; Ps. 33:6). Hierdie leërs sluit die engele in hulle rangordes en duisende maal duisendtalle (Gen. 32:2; 1 Kon. 22:19; Luk. 2:13) en die leërmagte van die duisternis en die hel in. Hulle sluit ook die biljoene mense wat op die aarde woon en hulle werke en heerskappye in (Dan. 8:10,11; Ef. 6:12).

Dat God HERE van die leërskare is, beteken dat alle skepsele sy dienaars is wat, gewillig of onwillig, sy wil in die hemel, op die aarde en in die hel moet volbring. Die naam HERE van die leërskare is dus  ʼn naam wat spreek van God se soewereiniteit en voorneme, wanneer Hy daardie voorneme deur sy skepsele ten uitvoer bring. Nie alleen is Hy bo almal nie, maar ook gebruik hy almal om sy wil te doen en om sy ewige voorneme ten uitvoer te bring. Daar is niemand wat Hom kan weerstaan of met Hom kan twis nie (Dan. 4:35).

Dat alle skepsele beskryf word as die leërskare van die Here beteken dat hulle eendragtig, soos  ʼn geweldige leër, op mars is om sy wil te volbring. Elke skepsel dien Hom afsonderlik, gewillig of onwillig, en almal werk tesame soos  ʼn groot en magtige leër om dit wat Hy voorgeneem en beplan het, uit te voer.

Die naam HERE van die leërskare laat ook die toorn en geregtigheid van God blyk, want dit spreek van Hom as  ʼn God van oorlog en stryd (2 Kron. 20:15; Ps. 24:8; Jes. 13:4). Deur sy magtige leërs voer Hy oordeel en reg en geregtigheid uit, vernietig Hy sy vyande en red sy volk.

Wat merkwaardig is van die naam HERE van die leërskare, is dat Satan en sý magte én die Goddeloses almal deel is van hierdie magtige leër van God. Hulle tree nie onafhanklik van Hom op nie. Die merkwaardigste van alles is dat hulle self die middele is in sy hand  waarmee Hy hulle oordeel en ewige verderf voltrek. Selfs wanneer hulle teen Hom in opstand kom, kan hulle maar net doen wat Hy vooruit bepaal het (Hand. 4:28). Daarom lag Hy, en spot met hulle wanneer hulle hul opstand beplan (Ps. 2:4). Wat  ʼn grote God is Hy!

Die verskeidenheid Skrifgedeeltes wat hierdie naam gebruik, beklemtoon dus hierdie waarhede, en wel in besondere omstandighede waarin God se volk hulle bevind het en aan dié waarhede herinner moes word. In Haggai, byvoorbeeld, gebruik God die naam HERE van die leërskare weer en weer om hulle daaraan te herinner dat hy oppermagtig is oor die vyand wat hulle probeer verhoed om die tempel te herbou. Hy was ook soewerein in verband met dinge van die skepping, soos die silwer en goud wat hulle kort gekom het om die tempel net so sierlik soos die tempel van Salomo te maak (Hag. 2:1-9). Hy herinner ons óók daaraan.

Laat ons dan onthou dat hierdie soewereine HERE van die leërskare ons genadige God is en laat ons daarom gewillig optrek in sy diens.