1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die wil van God

God se besluite word in die Skrif soms as sy wil beskryf. Dié Woord sê aan ons dat die besluite van God nie ʼn dooie plan is wat Hy iewers in die hemel weggebêre het nie, maar die ware gedagte van God. Wanneer ons van sy besluite praat, praat ons van Hom.

Dit is baie belangrik. Dit beteken, om maar een voorbeeld te noem, dat God se besluite al die eienskappe van God openbaar. Sy besluite is, soos Hy, ewig, onveranderlik, volmaak, en volmagtiglik vry.

Dit moet beklemtoon word, want daar is baie mense wat leer dat God wil hê (wil) dat alle mense gered word, maar dat hulle saligheid nou by hulle keuse berus. In so ʼn geval sou God se wil nie soewerein wees nie.

Ander weer leer dat daar in God meer as een wil is, die eerste is ewig, onveranderlik en soewerein (onweerstaanbaar); die tweede wil is veranderlik, weerstaanbaar en tydelik — in stryd met die eerste wil van God. Hulle sê dat God ewiglik sommige mense tot saligheid in Jesus Christus verkies het; dit wil sê Hy wil hulle verlossing. Maar, so sê hulle, God wil ook die saligheid van alle mense, omdat Hy met die prediking van die evangelie ʼn begeerte (wil) uitdruk dat Hy alle mense wil red.

Ingevolge hierdie leer sou God (in die evangelie)  die saligheid van sommige mense wil, maar (in die uitverkiesing) hulle saligheid nie wil nie. In sover as wat Hy in die prediking die saligheid van almal wil, word daardie wil nooit vervul nie, is daardie wil net vir die hier en nou en nie vir die ewigheid nie, en onvolkome en onvervul.

Ons het beswaar teen hierdie leer, omdat dit sê dat God se wil, en daarom ook God self,  onvolledig, onvervul, veranderlik, weerstaanbaar (nie soewerein nie) en tydelik is. Dit wil beweer dat daar in God teenstrydigheid (onvolmaaktheid) bestaan. Dit leer selfs dat Hy nie een is nie, maar twee omdat sy wil oor dinge verdeeld is. Dit alles ontken dat God waarlik God is.

Wat glo u? Sê u dat God nie oor die mens en sy saligheid een van sin is nie? Waag u dit om te sê dat die wil van God nie sterker is as u wil nie en dat sy wil verydel kan word?

Is dit nie Bybels en baie meer troosryk nie om te glo dat “onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag”? Hy is, per slot van rekening, God.