2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die wysheid van God

God is wys. Ons glo dit, maar hoe dikwels verloor ons dit uit die oog. Daarom is dit die moeite werd om onsself te herinner aan wat die  Skrif aan ons oor die wysheid van God leer.

Vir ons is wysheid om te weet hoe om alles tot eer van God te doen. Die meeste mense weet hoe om dinge vir hulle self of vir hulle eie voordeel te doen, maar nie hoe om dit tot eer van God te doen nie. Hulle het kennis, maar hulle het nie wysheid nie. Hulle is die dwase wat in hulle harte gesê het dat daar geen God is nie (Ps. 14:1).

Wysheid is ʼn gawe van God. Net Hy kan ons leer hoe om alle dinge tot sy eer te doen. God se Woord is die bron van alle wysheid en sy Gees die leermeester, want ons kan niks leer as die Gees nie ons hart verander nie.

God belowe wysheid aan almal wat daarvoor vra. Hy sê dat Hy sy wysheid van niemand wat in geloof daarvoor bid, sal weerhou nie (Jak. 1:5,6). Daar is dus geen verskoning vir dwaasheid nie. Ons mag weens ons jeug of min onderwys kennis kortkom, maar as ons wysheid kortkom, het ons geen verskoning nie. Die oorsaak van gebrek aan wysheid is in ons, wat nie na God soek nie.

Daar is ook geen verskoning om te kla oor God se handelinge met ons nie. God sê nie alleen vir ons in sy Woord dat Hy alwys is nie, maar Hy belowe aan ons die wysheid om daardie kennis te verstaan en tot sy eer te gebruik, om voor Hom te buig in ons droefheid, om Hom vir sy goedheid te prys en op sy barmhartigheid te vertrou.

Ons weerspieël daardie wysheid ook deur ter wille van sy heerlikheid en nie vir onsself nie, te lewe. Deur genade kan ons toon dat ons nie langer dwaas is nie, maar wys, met insig in die wil van God, en op soek na sy eer in alles wat ons doen.

Selfs as ons die dwaasheid van die sonde en ʼn tekort aan ware wysheid by onsself bemerk, kan ons toon dat Hy aan ons wysheid gegee het, deur Hom, die ware bron van die wysheid wat ons nodig het, te soek, en te vertrou dat Hy dit vryelik sal gee en nie weerhou nie.

Wysheid is nie alleen ʼn gawe nie, maar ʼn eienskap van God. As ʼn eienskap is wysheid God se kennis van alle dinge en sy wonderlike vermoë om alles tot sy heerlikheid te doen. Hy ken nie alleen alle dinge wat gebeur, en besluit hoe Hy dit wil gebruik nie, maar Hy het alle dinge ewig vooruit geken en dit daarom vantevore in wysheid vasgestel en daartoe verordineer om die heerlikheid van sy geregtigheid en van sy genade te laat blyk.

Omdat God met wysheid alle dinge tot sy eie heerlikheid doen, kan ons daarvan verseker wees dat selfs die “slegte’ dinge wat met ons gebeur, vir ons goed is en ons nie van sy liefde sal skei nie. In wysheid weet God van ewigheid af hoe dat alle dinge, ook ons kwellinge, sy heerlikheid dien. In wysheid stuur Hy alle dinge vir ons beswil en tot sy heerlikheid. Sy wysheid gee aan ons alle rede om op God te vertrou en te glo dat Hy ons Vader is.

Wat ʼn eienskap vir ons lewens! Ons begin om God se handelinge met ons te bevraagteken sodra  ons die wysheid van God vergeet. Wanneer ons sy wysheid vergeet, mor ons en kla oor sy weë met ons, veral as dit moeilike weë is. Sy wysheid is ons versekering dat alle dinge vir ons ten goede moet meewerk en dat ons niks hoef te vrees en oor niks hoef te kla nie.