2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die wysheid van God se besluite

Die wysheid van God is die klaarblyklike leer van die Skrif, maar word dikwels nie deur God se volk besef nie, veral as hulle swaarkry of dit nie met hulle goed gaan nie. Dit is moeilik om die wysheid van God te sien, en ʼn mens moet soms glo sonder om te sien.

God het alles met wysheid besluit. Daarom werk alle dinge saam. Dinge gebeur nie lukraak en onafhanklik van mekaar nie, maar alle dinge wat gebeur pas bymekaar en werk saam soos die dele van ʼn goed gesmeerde masjien wat glad werk.

Dit is so omdat God wys is. Hy weet hoe om alle dinge in perfekte harmonie na sy voorneme te laat werk.

Dit moet so wees, want alle dinge dien die eer en heerlikheid van God. Dit is sy eie verhewe doel.

Ons saligheid is by dié doel ingesluit, want daar is min dinge wat Hom só eer en verheerlik soos die openbaring van sy genade in die saligheid van sy volk. Daarom werk alle dinge deur die wysheid van God saam ten goede vir hulle wat Hom liefhet en wat na sy voorneme geroep is (Rom. 8:28).

Dit is wat ons in ons droefheid en kwellinge moet glo. Ons moet nie alleen besef dat daar met alle dinge ʼn doel is nie, ʼn doel waarin ons gewoonlik nie insig het nie, maar ook dat hierdie doel wys en goed is.

As ons dit glo sal ons nie kla of bang wees, of gekwel, of moedeloos oor wat met ons gebeur nie. Ons God is wys en weet baie beter as ons wat vir ons die beste is en wat vir ons saligheid nodig is. As ons deur geloof die wysheid van God besef, sal ons eindelik inderdaad dankbaar wees oor die dinge wat met ons gebeur het, selfs oor die moeilikhede. Ons sal vind dat die Droë Laagte — wat vir ons na ʼn droë woestyn gelyk het — in werklikheid ʼn fonteinland was met poele van lewende water en van genade (Ps. 84:6).

Met die woorde van een van die berymings van Psalm 131 leer die kennis van God se wysheid aan ons vrede:

My hart is nie hoogmoedig HEER!
My oog nie trots nie; ek verkeer,
Ek wandel nie in wat te groot,
Te diep is vir u gunsgenoot.

Voorwaar my siel is in my stil,
Wee één met God se heil’ge wil.
Net soos ʼn kind tevrede by
Sy moeder, is my siel in my.

Laat Isr’el op die HEER vertrou,
Sy hoop op Gods ontferming bou,
En stil berus in sy beleidVan nou af tot in ewigheid.