1 bladsye. Vertaal deur Charlotte Roestorff.

God Was by Hom

Die Bybel sê: “die Here was by” Abraham, Josef, Dawid en Hiskia. Daar word ook aan ons vertel dat Henog en Noag “met die Here gewandel het”. Dit is twee kante van dieselfde munt, twee perspektiewe op dieselfde ervaring van God se besondere teenwoordigheid by sy volk.

Dit was ʼn genadige ervaring. Die mensdom het homself deur sonde van God afgesny, maar God het in sy genade weer na hom toe afgekom ter versoening, heroprigting, herverbinding en herkommunikasie. Hierdie mense was almal van God geskei en deur hul natuur ver van God af. Tog het God hulle nader na Hom toe getrek, en hulle met sy eie teenwoordigheid gevul. Deur God se gawe van geloof in die komende Messias, het hierdie Ou Testamentiese gelowiges sondevergifnis ervaar en is God se liefde ryklik in hul harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan hulle gegee is. Die Here wat teen hulle was, was nou vir hulle.

Dit was ʼn geestelike ervaring. As jy na Henog en Dawid gekyk het, sou jy nie nog ʼn liggaamlike figuur by hulle gesien het nie. God was nie liggaamlik by hulle nie; Hy was geestelik by hulle. Deur sy inwonende Heilige Gees was God met hulle verbind en het Hy by hierdie manne gelewe. Die “getuienis” was ʼn geestelike “saamwees”.

Dit was ʼn persoonlike ervaring. Dit was nie “die Krag” wat by hulle was nie, maar ʼn persoon. Dit was nie een of ander onpersoonlike krag nie, maar ʼn persoon met ʼn karakter, ʼn persoonlikheid, ʼn wil, en ʼn vermoë om te kommunikeer, ensovoorts. As sodanig is daar persoonlike gedagtes, gevoelens, voornemens, hoop, en so meer, gewissel. Daar was gesprekvoering tussen die Here en diegene by wie Hy teenwoordig was. Ons weet nie hoeveel die Ou Testamentiese gelowiges verstaan het van God as synde drie persone nie, maar hulle het ongetwyfeld ʼn persoonlike God geken.

Dit was ʼn omvormende ervaring. God kan nie by iemand wees sonder om ʼn verskil in sy of haar lewe te maak nie. Henog en Noag het uitgestaan bo almal van hulle generasie. Heidense konings en amptenare soos Abimeleg en Potifar het ʼn verskil waargeneem in hulle by wie God teenwoordig was (Gen. 21:22;  26:28;  39:3).  God se teenwoordigheid het innerlike eienskappe van heiligheid, vrede, tevredenheid en moed voortgebring. In die Ou Testament is dit ook verbind met uiterlike voorspoed en sukses (Gen. 39:2-3;  1 Sam. 18:14;  2 Kon. 18:7).

Dit was ʼn genotvolle ervaring. Dit was nie een of ander ongewenste en vreesaanjaende indringing in hierdie lewens van mense nie. Nee, dit was die God wat hul beste vriend was, wat gekom het om hulle te vergesel tydens hul reis deur die lewe. Wat ʼn wonderlike ervaring, veral wanneer hierdie manne verder so dikwels alleen was op hulle geestelike pelgrimstog.

Dit was ʼn afwisselende ervaring. Hoewel God nooit enige gelowige in wie Hy kom bly het, alleen laat nie, is daar tye wanneer Hy die gevoel van sy teenwoordigheid, die gevoel van sy nabyheid, aan hom/haar onttrek. Byvoorbeeld, ons leer dat God Hiskia verlaat het om hom te toets (2 Kron. 32:31). Dit kan nie beteken dat God die een dag by hom was en die volgende dag weg nie. Dit beteken veel eerder dat Hiskia op daardie tyd nie die bewustelike gevoel van God se teenwoordigheid gehad het nie. God was daar, maar Hy was stil en roerloos. Ja, die Gees kon bedroef word onder die ou verbond, en op sulke pynlike tye het Hy hierdie manne geleer hoeveel hulle God se aktiewe teenwoordigheid in hulle lewens nodig gehad het. 

Dit was ʼn alomteenwoordige ervaring. Dit was nie beperk tot die tempel of tabernakel nie, maar God was by sy volk tydens bouprojekte, in die tronk, op die troon, en op die plaas. Waar hulle ook al gegaan het, op watter tyd van die dag ook al, kon hulle God se geselskap geniet. Hulle kon met Hom praat, vir Hom sing, Hom aanbid waar ook al, wanneer ook al, wat ook al. 

As Ou Testamentiese gelowiges sy goddelike “saamwees” –  hierdie goddelike teenwoordigheid – ondervind het, hoeveel te meer behoort ons, Nuwe Testamentiese gelowiges, wat Christus duideliker sien, wat die volheid van sy inwonende Gees en soveel ander hulpmiddels in ons lewens, gesinne en kerke het, dit ervaar?