Bron: Die Kerkblad, 1991. 2 bladsye.

Johannes 15:13 - Die Grootste Liefde - 'n Opsie vir Christene? Goeie Vrydag

Lees Johannes 15:1-17

spyker in hout

In Johannes 15 praat Jesus met sy dissipels. Hulle eet saam. Maar dit is die laaste keer. Jesus is besig om afskeid te neem van sy dissipels, want Hy weet dat Hy gaan sterwe. Jesus se pad gaan na die kruis.

Vir die laaste keer waarsku Hy sy dissipels en sê Hy vir hulle dat hulle mekaar tog moet liefhê. Daar was altyd maar probleme onder mekaar. Die een dissipel het homself belangriker as die ander een geag. Petrus dink hy is 'n beter dissipel as Johannes en Johannes dink weer hy is beter as Jakobus. Hulle baklei daaroor met mekaar.

Daarom waarsku Jesus sy dissipels en sê vir hulle dat hulle mekaar tog altyd moet liefhê en moet dien. En dan verbind Hy die bevel om mekaar lief te hê aan sy eie liefde vir die dissipels. "Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefgehad het" (vers 13). Dan wys Jesus daarop wat die grootste liefde is.

Wat is Liefde?🔗

Dit is moeilik om te sê wat liefde is. Kyk na 'n ma. Sy versorg haar kind. Daar is min kos in die huis. Nou ly die ma honger, sodat haar kind kan eet. Dit is liefde. Liefde vind jy by 'n moeder vir haar kind.

Liefde kry jy ook by vriende. Jy is in die moeilikheid. Jy moet jou belasting betaal, maar jy het nie geld nie. Maar nou kom jou vriend en hy betaal dit vir jou. Dit is liefde.

Partykeer vind jy groot liefde onder die mense. Twee mans trek deur die rivier. Die water is sterk. Die een man kan nie swem nie. Hy dreig om te verdrink. Maar nou kom sy vriend en hy gryp hom vas. Hy red sy lewe. Maar self verdrink hy, ter wille van sy vriend.

Daar was sendelinge wat van ver lande gekom het om onder volke te werk en die Evangelie te verkondig. Hulle word siek en sterf, maar hulle sterf uit liefde vir die volk waaronder hulle gewerk het. Dit is liefde wat uit vriendskap gebore is. Die liefde kom tot sy hoogste ontplooiing, sê Jesus, as die lewe geoffer word. Dit staan in ons teksverse.

Twee Soorte Liefde🔗

Ons moet egter altyd onthou dat daar twee soorte liefde is. In die eerste plek is daar die liefde van verdienste. Dit beteken dat jy iemand liefhet, omdat hy lief is vir jou. Jy vind in diegene wat jy liefhet, iets wat vir jou aangenaam is.

Maar daar is nog 'n totaal ander liefde. Dit is die liefde van genade. Dit beteken: Jy het iemand lief, wat glad nie so aangenaam en so mooi is vir jou nie. So is dit met die liefde van God. Hy het ons lief, hoewel ons Hom nie liefhet nie. Ons is vuil van die sonde. Ons haat God. Ons het geweier om Hom te dien. Ons het ander gode gemaak en hulle gaan dien. Ons het ons rug op God gedraai.

Die Grootste Liefde🔗

God se liefde is die grootste liefde. Dit is liefde van genade. Dit wil sê: dit is onverdiende liefde. Dit kom uit God se hart alleen. Daarom staan daar in die Bybel: God is liefde. Wanneer mense vir jou vra wie God is, dan kan jy maar net antwoord: Hy is liefde.

moederliefde

Liefde is iets wat jy kan sien. Ons sien dit by 'n moeder wat haar kind liefhet. Sy versorg en vertroetel die kind. So is dit ook met die liefde van God. Jy sien dit in die natuur. Elke dag skyn die son. Die wolke bring vir ons reën. Na die warmte van die dag, is daar die koelte van die nag. Dit is God se liefde. Die Skepper het lief wat Hy geskape het.

Nog Groter Liefde🔗

Maar nou praat Jesus van groter liefde. Nog meer kom die liefde van God aan die lig in die Here Jesus Christus. God se liefde bereik selfs 'n hoogtepunt in die sterwe van Christus. Jesus wys self daarop wanneer Hy wys op iemand wat sy lewe gee vir sy vriende.

Paulus sê: "...maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was" (Romeine 5:8).

Christus het aan die kruis gesterf, nie vir vriende nie, maar vir vyande, vir mense wat Hom gehaat het, wat Hom wou doodmaak. Hierin kom die groter liefde van God aan die lig.

Ons Sonde🔗

Ons het gesondig. Ons het die Here vergeet. Ons het ons rug op God gedraai. Ons is vyande van God. Maar aan daardie soort mense bewys God nou sy liefde. Ons het die ewige oordeel verdien. Ons moet eintlik hel toe gaan, maar nou gaan Christus uit liefde vir verlore mense hel toe. Hy dra die oordeel, sodat hulle gered kan word. Dit is liefde van genade, dit wil sê: onverdiende genade.

Die Groot Vraag🔗

Nou is die groot vraag of ons harte deur die liefde van God aangeraak word. Die Here doen dit deur 'n preek, deur die Bybel, deur die Heilige Gees. Hy gee ons weer 'n nuwe dag. Hy dra ons deur die lewe. Hy versorg ons. Hy het geduld met ons. Hy verkondig aan ons ook sy groot liefde. Nou is dit die groot vraag of ons die liefde van God beantwoord met wederliefde.

Wanneer ons 'nee' sê vir die Here, dan sal die vuur van sy liefde ons veroordeel. Want daar is 'n hel, omdat God liefde is. Wanneer ons egter in die geloof die liefde van God dankbaar aanvaar, dan sal ons gered wees.

En die liefde van God sal ons dan ook aanvuur om mekaar lief te hê en te dien.