Bron: Kerkblad, 1990. 2 bladsye.

Matteus 2:11 - Waaroor gaan dit met Kersfees?

En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre.

Matteus 2:11

wyse manne

Met Kersfees vier ons die geboorte van die Here Jesus. Soos die mense in die Ou Testament hulle op die koms van Jesus voorberei het, so moet ons ook onsself voorberei om die koms van die Here Jesus te herdenk.

Ons maak 'n groot fout wanneer ons Kersfees verbind met kos, presente, gesellig saamwees en daardie soort dinge. Dit is nie die hart van Kersfees nie. Die kern van Kersfees vind ons in ons teksvers. Dit bestaan uit twee groot sake. Wanneer ons hulle belewe, dan vier ons werklik Kersfees. Die teks sê vir ons: Hulle het die Kindjie gevind. Dit is die eerste. Ons moet Jesus vind. Ons moet Hom persoonlik ken en ontmoet. Hulle het neergeval en Hom hulde bewys. Dit is die tweede groot saak. Ons moet ook kom tot aanbidding van Jesus. Dit gaan dus op Kersfees om ontmoeting van Jesus en om aanbidding van Jesus.

Hoe Leer Ons Jesus Ontmoet?🔗

Die manne wat in ons teksvers Jesus gevind het, was heidene. Hulle was wel baie geleerde manne, maar hulle het geleef in die heidendom van Babel. Hulle was mense wat die sterre bestudeer het. Daar was vroeër in Babel 'n man met die naam van Daniël. Hy het geprofeteer dat daar eendag 'n groot koning gebore gaan word. Hierdie heidense manne het dit verbind met die sterre, want hulle het as heidene geglo dat jy die koms van 'n koning uit die sterre kan aflees. Die Here het by hierdie gedagte aangeknoop en hulle werklik 'n groot ster laat sien. God het Hom aan die heidense geleerdes geopenbaar in die natuur. So spreek die Here ook nog tot ons deur die natuur. Ons moet daarop let. Die natuur leer ons wel die grootheid van God, maar bring ons nie by Jesus Christus nie. Dit sien ons duidelik in hierdie Skrifgedeelte.

Die Kontak met die Bybel🔗

Die wyse manne volg gehoorsaam die stem van God in die natuur, en so kom hulle na 'n lang reis in Jerusalem.

Daar vra hulle waar die Koning gebore is. Koning Herodus kan dit nie sê nie. Dan kom die owerpriesters en die Skrifgeleerdes, die mense wat die Bybel ken. Hulle vertel dadelik vir die wyse manne uit Babel dat, volgens die Bybel, die Ou Testament, die profeet Miga gesê het dat die Koning in Betlehem gebore sal word. Nou moet ons tog baie goed oplet. Hier sien ons manne wat die Bybel baie goed ken; wat duidelik die Bybel kan uitlê vir die heidene, maar hulle glo self nie in die Bybel nie. Hulle glo nie wat hulle aan ander mense verkondig nie. Dit kan by ons ook so wees. Hierin moet ons onsself altyd ondersoek.

Christus is te Vinde in die Bybel🔗

Wil jy Jesus Christus vind, dan moet jy uitkom by die Bybel. Daarin word Jesus vir ons bekend gestel. Daarin word Hy aan ons verkondig, daarom is die prediking uit die Bybel so uitermate belangrik. Ons moet egter goed onthou, dit gaan nie alleen om die Bybel nie. Dit gaan om die Christus van die Bybel. Ons moet uitkom by die persoon van Jesus Christus. Christus is te vind in die Bybel, maar die Bybel moet ons in beweging bring. Dit is die werk van die Heilige Gees. Hy maak dat ons deur middel van die Bybel, of deur die prediking, Jesus Christus gaan soek. Dit kan ons sien by die wyse manne uit Babel. Hulle gaan aan die werk met die Woord van God. Die teks uit Miga bring hulle in beweging. Dit is nou die ware geloof. Die ware geloof leer ons om Jesus Christus te soek, en dit laat ons Hom ook vind.

ster

Die Ontmoeting met Christus🔗

Die wyse manne is tot Christus gelok deur die Woord van God in die natuur, deur middel van die ster waardeur God tot hulle gespreek het. Vervolgens word hulle gelei deur die Woord van God, die Bybel. Die Bybel is 'n onmisbare skakel op die pad om Christus te vind. Ten slotte vind hulle Jesus in Betlehem. Die Woord van God is die waarheid. Hulle het uitgegaan op grond van die Woord in die geloof, en wanneer 'n mens so werksaam word met die Woord van God, al is dit maar met een teks, dan vind hy Jesus Christus. Hulle vind die Woord van God in die vlees. Hulle sien 'n klein babatjie. Maar hulle glo hierdie God is God in menslike vlees. Die Woord van God wat vlees geword het, soos die apostel Johannes dit stel.

Hulle val voor hierdie Kindjie neer en hulle aanbid Hom. Dit is die hoogste uiting van die geloof. Aanbidding is die rykste beoefening van die gebed.

Advent en Kersfees🔗

Ons noem die weke voor Kersfees die adventsweke. Advent beteken: koms. Ons dink in hierdie weke aan die koms van Christus, en ons berei ons voor op Kersfees. Wil ons hê dat dit ook in ons eie hart en lewe werklik Kersfees word, dan moet ons dieselfde pad loop wat die wyse manne uit Babel geloop het. Ons kom ook maar uit die heidendom. Maar God, die Here in die hemel, het Homself aan ons bekend gestel. Hy het ons ook sy Woord gegee. Sy Woord wys na Christus. Ons sien hierin tog die liefde van God. Hy soek ons en roep ons en wil ons tot Christus lei. Hy wil ons ook die ware geloof skenk, sodat ons op die Woord van God uitgaan en Jesus Christus as ons persoonlike Verlosser sal vind. Dit sal ons ook bring tot aanbidding, tot die erkenning dat Jesus Koning is. Want dit doen die wyse manne. Hulle erken Jesus as Koning. En dit moet ons ook leer. Jesus is Koning. Ons moet Hom as Koning erken en dien en huldig en ook volg.

Dan vier ons werklik Kersfees.