Bron: Die Kerkblad, 1985. 1 bladsye.

Vermaning

voëls

Die Bybel ken geen leefwyse waar elke mens net vir homself lewe en geen aandag vir sy medemens het nie. Inteendeel, die Bybel beskrywe gelowiges as 'n organiese gemeenskap wat mekaar se vreugde en smarte deel, mekaar ondersteun en daadwerklik help, en wat mekaar se hande vat vir die stryd van die geloof. Elke gelowige behoort sy verhouding tot enige mens te sien as 'n verhouding waarop hy nie sy rug mag draai nie, maar as 'n verhouding wat hom tot sekere verantwoordelikhede oproep — onder andere die verantwoordelikheid tot vermaning.

Vanweë die eenheidsband onder gelowiges moet hulle mekaar aanmoedigend ondersteun en vrymoedig vermaan. Ons almal het as sondige mense vermaning baie nodig. Daarom moet jy nie kwaad wees wanneer iemand jou vermaan nie, maar juis baie dankbaar. So gebruik God mense in jou lewe om met 'n vermaningswoord jou weer tot jou sinne te ruk. As gelowige het jy jou tog gewillig onder die werklikheid van vermaning gestel. Om 'n dissipel van Christus te wees beteken dat jy onder die dissipline van Christus lewe en Hy oefen sy dissipline deur die vermaning van mense uit.

Dit is nie altyd maklik om iemand te vermaan nie. Maar jy moet die doel van vermaning juis sien as die eer van God wat moet skitter, as behoud, as liefdevolle waarskuwing en as 'n hand uitsteek om vas te hou. Dan kan jy dit doen deur die krag van die Heilige Gees. Dit moet die liefde wees wat jou dring en wat jou nie jou oë laat toeknyp nie as jy sien hoe iemand in sonde verhard en op die pad van die ewige dood is. Hoe liefdeloos is dit nie as jy soos Kain jou rug draai omdat jy nie jou broer se bewaarder is nie.

Daar bestaan geen vaste vermaningsformule nie, want elke situasie en bepaalde omstandighede moet jou lei in die "hoe" van vermaning.

Enkele Riglyne is:🔗

  • Vermaning is nie raas nie. Vermaning is iets positiefs wat wil opbou, wat positief wil aanmoedig en wat wil behou. In die lig is 'n indringende bemoedigingsgesprek ook 'n vermaningsgesprek.

  • As jy vermaan, moet jy nie vanuit die hoogte met 'n gesindheid van "ek is beter as jy" vermaan nie. Kom met 'n bewoë hart en plaas jou langs die een wat jy moet vermaan.

  • Die krag van jou vermaning lê nie in jou eie insigte en standpunte nie, maar in die gesag van die Woord wat jy moet bring.

  • Enige vermaning is die roepstem van God deur jou as nietige mens. Jy bedien met jou vermaning God se liefde.