Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 13 Geloftes en hoe elkeen wat dit onbesonne aflê, hom jammerlik verstrengel

Geloftes verskil van beloftes en moet nie onnadenkend afgelê word nie. Dit is immers iets wat met groot eerbied teenoor God aangegaan word. Die geloftes wat Monnike en Nonne aflê is egter nie in die Skrif gegrond nie.