Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 9 Konsilies en hulle gesag

Hierdie hoofstuk bespreek gesag in die kerk, onder andere die posisie van konsilies, benienaars, herders en leeraars, asook die gesag van die Skrif en leiding van die Heilige Gees in kerklike regering. Misbruike wat in die Roomse kerk wortel geskiet het, word ontbloot.