Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 11 Die Verskil tussen Ou Testament en Nuwe

Die beloftes van die Ou en die Nuwe Testament is een dieselfde en het dieselfde fondament, naamlik Christus, maar nogtans is daar verskille:

  1. Die Ou Verbond het die beloftes bedek aan die Israeliete geleer, terwyl dit duideliker in die Nuwe Verbond openbaar word.

  2. In die Ou Testament is beelde en seremonies gebruik, maar in die Nuwe Testament word die waarheid in sy volheid deur die bloed van Christus openbaar.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 6 Die verlore mens moet sy verlossing in Christus soek

Omdat die hele mensdom in Adam verlore gegaan het, is ‘n Middelaar nodig om hul met God te versoen. Reeds in die ou Verbond is belowe dat die Messias gebore sal word. Slegs deur Christus, wat die beeld is van die onsienlike God, kan ons God tot ons saligheid leer ken.