Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 2 Geloof: ‘n Beskrywing en verduideliking van die eienskappe daarvan

Opregte geloof word breedvoerig in hierdie hoofstuk bespreek. Dit word deur die Heilige Gees aan ons geskenk en in ons laat groei. Geloof is kennis van God en Christus, benodig die Evangelie, berus op God se beloftes, stry teen versoekings, is gebede om die guns van God, bewapen homself met die Woord van God en oorwin uiteindelik alle probleme.

Gedig: Die aambeeld - God se Woord

The Anvil - God's Word

Last eve I passed beside a blacksmith's door
And heard the anvil ring the vesper chime
Then, looking in, I saw upon the floor
Old hammers, worn with beating years of time

"How many anvils have you had", said I
"To wear and batter all these hammers so?"
"Just one," said he, and then with twinkling eye
"The anvil wears the hammers out, you know".