Hierdie boek gaan oor die verhouding van die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees. Die outeur bespreek die prediking van Johannes die Doper, die doop van Jesus, die uitstorting van die Heilige Gees, die Heilige Gees en sending, die doop met die Gees, die vervulling met die Gees, die Gees in die gelowige, die verseëling met die Gees, die gawes van die Gees, die ampte en die Gees, en Woord en Gees.

1979. 105 bladsye.