Bron: Vox Viva. 1 bladsye.

Luther se Sterwe

Luther

O my hemelse Vader, God en Vader van onse Here Jesus Christus
U, God van alle troos, ek dank U dat U my u liewe Seun Jesus Christus geopenbaar het,
Hy in wie ek glo,
Wie ek ook gepreek en bely het,
Wie ek bemin en gelo het,
Wie deur die ellendige pous en alle goddelose tot skande gemaak, vervolg en gelaster word.
Ek bid U, my Here Jesus Christus, laat my siel tot u kom.
O hemelse Vader, ook al moet ek hierdie liggaam verlaat en uit die lewe weggeruk word,
nogtans weet ek seker dat ek ewig by u sal bly
en dat niemand my uit u hand kan ontruk nie.
Luther se gebed kort voor sy sterwe

Die Verloop van Sy Laaste Ure🔗

(H Veldman, 1996)

In die nagtelike ure van Woensdag op Donderdag (17 op 18 Februarie 1546) het die 62-jarige Maarten Luther sy doodstryd gestry. Sy 10 jaar jongere vriend, Justus Jonas, is geroep en het gekom om die sieke Luther by te staan in sy tog oor die “doodsjordaan”.
Want, het die satan nie gereed gestaan om hierdie Christenkind te verslind nie? Vir hom was hierdie ’n magtige prooi!

Jonas roep Luther toe, terwyl hy amper wegggesink het in bewusteloosheid: “Vereerde vader, wil u in die geloof in Christus sterf, en bly u trou aan die leer wat u in Sy Naam verkondig het?”.
En ... het die satan toe tog sy oorwinning behaal? Kon Luther in vrede sterf? Veilig in Jesus se arms?
Toe kom sy stamelende antwoord: “Ja”.

Meerdere getuies het dit gehoor. En Jonas het dit opgeskryf in die “outentieke berig” wat later die monde van baie vyande sou snoer wat gejuig het oor die dood van die hervormer. Die duiwel het tevergeefs probeer. Dit was God wat Luther geroep het. En daar waar God roep, daar is sy grootste teëstander magteloos.

Hoe treffend het Luther hierdie sekerheid van die geloof in sy Klein Kategismus bely:

Ek glo dat ek nie deur eie krag of wysheid in Jesus Christus, my Heer, glo of tot Hom kan kom nie, maar dat die Heilige Gees my deur die evangelie geroep het ... net soos Hy die hele christenheid, die aarde, roep, versamel, verlig, heilig en by Jesus Christus bewaar deur die een ware geloof. Hierdie Christendom, waarbinne Hy my en alle gelowiges alle sondes rykelik vergewe, en waarbinne Hy op die Jongste Dag my en alle dooies sal opwek, en my saam met al die gelowiges in Christus die ewige lewe sal gee. Dit is waar en seker.