Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 6 Die lewe van ‘n Christen: Ten eerste, met watter bewyse die Skrif ons daartoe aanspoor

Hierdie hoofstuk handel oor die lewe van ‘n Christen. Die Skrif gee aan die Christen ‘n norm waaraan hy geregtigheid kan meet. In Christus het die Christen ‘n beeld ontvang waarna hy moet streef om gelykvormig te word. ‘n Opregte Christenlewe word nie net deur lippetaal gekenmerk nie, maar ook deur die gesindheid van die hart en ‘n volgehoue strewe na die volmaaktheid van die evangelie.