Waar danksegging erkenning is van God vir wat Hy skenk, is aanbidding erkenning van God vir Wie Hy is. J. P. Versteeg
As die liefde nie sigbaar is nie, sien ons niks. Ook nie geloof en hoop nie. J. P. Versteeg
Die ware ekonomie is die ekonomie wat reken vanuit die eskatologie (wederkoms van Christus). J. P. Versteeg
Sagmoedigheid is om jou stem skreeuend te verhef vir die welsyn van jou naaste, ten koste van jouself. J. P. Versteeg
Iemand wat sagmoedig is, staan sterk waar God se belange aangetas word, maar weet ook om terug te staan wanneer dit oor sy eie belange gaan. J. P. Versteeg