Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die ander. Telkens is Israel ontrou, en verbreek God se volk die verbond. Dit is ‘n geskiedenis soos van ‘n voortgaande wedloop. Hoe verder dit vorder, hoe meer word twee dinge duidelik. Ten eerste dat die mens reddeloos is, omdat hy hopeloos ontrou is. Ten tweede dat God, deur gerig en genade, wel sy trou hou. Namate die bewys van menslike skuld en onmag in die heilsgeskiedenis groei, word dit steeds duideliker wie God is; in sy ontsagwekkende heiligheid; in sy toorn waarin sondaars nie kan bestaan nie; en in sy onbegryplike,...
Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die vervolgde kerk. Met al die jihadistiese geweld is dit, helaas, ʼn aktuele onderwerp. Hoe beïnvloed die lewe en die getuienis van die vervolgde mede-Christene my geloofslewe? My omstandighede is so anders. Dit ontroer my, maar ek weet nie wat om verder daarmee te doen nie. Getuienisse Hierdie is nie die eerste keer wat ek met die aangeleentheid te doen het nie. In die negentiger jare is ek diep beïndruk na ʼn besoek aan Chinese huisgemeentes, en het ek geskryf oor die manier waarop die Chinese Christene ‘ondergronds lewe’. Die...
Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so daarmee oorweldig word dat dit nie meer ʼn opvallend kenmerkende posisie, met ʼn onverskrokke boodskap en etiek, in die samelewing inneem nie. Tim Keller se boek Center Church het bygedra tot die entoesiasme vir kerke met sterk leiers wat ʼn kerkleër laat opmars om die wêreld en die maatskappy van allerlei goddelose kwaad te bevry. Daarmee sou die kerk deelneem aan die groot onderneming van God om die wêreld te vernuwe. Inderdaad ʼn meevoerende en warm perspektief. Tog word die vraag tereg gevra of dit nog in die kerk van die Nuwe...
Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:23 “…maar ek vind in my doen en late `n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my `n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is.” Daarom word ons beveel om `n einde te maak aan die sonde (Romeine 8:13; Kolossense 3:5). Hoe moet dit gedoen word? 1.       Versterk julle deur dié waarheid dat die sondige mens saam met Christus gekruisig is (Romeine 6:6; Kolossense 3:3; Galasiërs 5:24). Dit beteken drie dinge:           •       Die dodelike hou na ons “ou mens”...
Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die volgende twingtig jaar gaan inhou. Meer groei en voorspoed soos die ANC voorspel, of staan  groot moeilikheid en agteruitgang voor die deur?      ‘n Nuwe boek hieroor voorspel nie een van die twee nie, maar is wel ‘n boeiende en ingrypende avontuur. Suid-Afrika sal nie ten gronde gaan soos wat baie blankes in die jare negentig verwag het nie. Maar daar gaan wel deurlopend drastiese veranderings wees wat heelwat aanpassings sal verg.      Die boek met sy 115 kort hoofstukke probeer wegkom van die voorskriftelike van honderde...
Waar is God in hierdie swaarkry, deurmekaar wêreld?  Waar was God tydens die tsunamis in Japan?  Waar was God tydens die 2001 terreuraanvalle op New York?  Waar was God tydens die moorde op die Jode in die tweede wêreldoorlog?  Dit is moeilik om antwoorde op hierdie vrae te kry.  In 2002 het die kontroversiële boek van Prof. Adrio König  God, waarom lyk die wêreld so?, verskyn.  König het ’n nuwe oplossing vir die probleem van swaarkry probeer bied, maar in die proses het König egter God se almag betwyfel. Morné Diedericks se boek Mens, waarom lyk die wêreld so?, in reaksie teen König se boek...
Komponiste en teksskrywers moet sekerlik vergoed word vir hulle werk, maar nie vir die gratis gawes van die Gees nie. Bert Loonstra, Christelik-Gereformeerde predikant in Emmeloord, Nederland, het hieroor in die Nederlands Dagblad geskryf, met verwysing, onder meer, na die Liedboek vir die kerke in Nederland. Daar is ʼn afstand tussen die praktyk van die vergoeding vir artistieke werk in die kerk en die manier waarop die Nuwe Testament oor die gawes van die Gees praat. Volgens die apostel Paulus het elke lid van die gemeente ʼn gawe van die Heilige Gees ontvang om in diens van die gemeente te...
Wat maak van ʼn gesprek ʼn pastorale gesprek? ʼn Ouderling of dominee wat met iemand oor die geloof wil praat, vind dikwels dat dit moeilik is om dit goed te doen. Die Nederlands Hervormde predikant, ds. C Bregman skryf hieroor die volgende. Daar klink soms die versugting om meer inhoud in die geloofsgesprek te bring; om die saak van die evangelie self ter sprake te bring; om nie óór geloof te praat nie, maar vanuit die geloof. Om te luister en mee te leef is goed en wel, maar daaragter skuil nog iets. Hoe kan ons by dié diepte kom om mekaar ook dáárin te dien?   Die geloofsgesprek het vir my al...
Die volgende artikel van Dr Koert van Bekkum (Ou Testamentikus van die Teologiese Universiteit Kampen) het onlangs in die Nederlands Dagblad verskyn. Die aantal nuwe argeologiese opgrawings in Israel neem af, maar meer as ooit reën dit van persberigte oor die mees fantastiese vondse. Oorblyfsels van ʼn sfinks van ʼn farao by Tel Hasor— ʼn unieke vonds! Gate by Tel Shilo waarin pale kon gestaan het—ongetwyfeld van die tabernakel! ʼn Skerf met ʼn inskripsie van Jerusalem uit die tiende eeu voor Christus—die werk van ʼn skrywer van Dawid! Nog groter geboue in Khirbet Qeiyafa!  ʼn Buitegebou van Dawid...
Het die kerk ʼn rand? Die vraag self is al besonders, asof ons daaroor moet besluit. En as dit moet, wie moet die knoop deurhaak? Iemand wat tot die kern behoort? Ek dink aan Jesus wat na sondaars toe gegaan het, en nie deur die “kernlede” van sy volgelinge verstaan is nie. Jesus Christus vergader mense na Hom toe. Sommige van dié lyk asof hulle naby is, ander vêr. Maar as Christus herkenbaar is, sien ʼn mens iets van die kern van die kerk. Ons lees ook dat die lede van sy liggaam wat die swakste lyk, die noodsaaklikste is (1 Korinthiërs 12:22). Dit gee ʼn ander kyk op die sogenaamde “...

Bladsye