Die stigter van Open Doors, A van der Bijl (84), het onlangs met ‘brother Andrew’ van die Christian Post ʼn onderhoud oor die vervolgde kerk gevoer. Tydens die gesprek is aan Van der Bijl gevra wat hy, in die lig van die vervolgde kerk, van die Amerikaanse megakerke dink. ‘Ek is nie jaloers nie’ sê hy toe, ‘want ek lees in die Bybel niks oor megakerke nie. Die kerk was altyd maar beskeie. Daar was plekke met tien duisende gelowiges wat nie eers ʼn gebou gehad het nie. Nou is daar oral in julle land, of daar nou twintig of honderd lidmate is, kerke nodig, en hoe groter hoe beter’. God kan sulke...
In die koerante lees mens daagliks nuus wat verband hou met mense in die staatsdiens wat hulle werk swak of glad nie uitvoer nie.   Christene wat in die werksplek hulle geloof uitleef het in die geskiedenis altyd ʼn groot impak gehad. Tog dink Christene dikwels verkeerd oor hulle werk.  Hulle dink dat om jou Christen wees by die werk praktyk te maak, beteken om almal wat om jou werk, te evangeliseer.  Dit mag moontlik deel wees van wat die Here van jou vra, maar Christene vergeet dikwels die voor die hand liggende:  Om eenvoudig goed te wees in dit wat jy doen.  Daar gaan ʼn geweldige...
Daar is wêreldwyd gepraat en bespiegel oor die verkiesing van die opvolger van Kardinaal Ratzinger op die pouslike troon. Solank as wat die pous homself laat aanbid as die ‘plaasvervanger’ van Christus op aarde, homself ‘heilige vader’ en ‘eminensie’ laat noem, hom dit laat welgeval dat mense voor hom kniel en sy hand soen, homself geroepe en in staat ag om die seën van God aan kerk en wêreld uit te deel, dink dat hy kwytskelding van sonde kan uitdeel (byvoorbeeld aan pelgrims na Lourdes), dink dat hy onfeilbare uitsprake kan maak en oorledenes ‘salig’ en ‘heilig’ kan verklaar, ʼn kerk in...
Om iemand in die hospitaal te besoek is nie so eenvoudig nie. Dit is eintlik iets wat ons liewers vir die predikante laat. ’n Mens voel sommer in die algemeen al ongemaklik in ’n hospitaal, en dan is dit ook nog moeilik om te weet hoe om teenoor die pasiënt op te tree. Die hoofsaak, en wat ’n mens altyd ingedagte moet hou, is dat jy daar is om te bemoedig en vertroos in die Here. Dit is uiteindelik wat aan die pasiënt vrede en hoop sal gee, en aan God alle eer. Ek het ’n paar riglyne raakgeloop wat ons kan help hoe om hierdie doel te bereik. Dit is nie volledig nie (julle kan gerus nog...
Sy wou nie 'n sensasie veroorsaak nie, daarom het sy die dokument dadelik publiek gemaak, sonder dat ander geleerdes eers die bevindinge kon toets. Soos u miskien al weet, gaan dit oor die klein fragment wat Dr Karen King van Harvard by iemand gekry het, en waaruit sy ondertussen reuse konsekwensies getrek het. Vanuit 'n baie klein teks-deel (wat nie aaneenlopende teks is nie) het sy met groot stelligheid weer vraagtekens by die betroubare Woord geplaas. Vir iemand wat nie sensasie wou veroorsaak nie, is dit tog vreemd dat sy die dokument die naam The Gospel of Jesus's Wife gegee het......
Hier volg 'n kort artikel van M Janssens (Nederlands Dagblad): Paul Schnabel was verlede naweek baie duidelik oor hierdie saak. ‘Oor aborsie is daar regtig niks nuuts om te vermeld nie’. Dit beweer hy na aanleiding van ʼn onlangse proefskrif in Nederland. In daardie proefskrif word die ontwikkelings ten opsigte van die aborsiewetgewing in 32 Europese lande onder die vergrootglas gehou. En wat blyk? ‘Aborsie is nie meer ʼn aktuele saak nie’ moet Schnabel vasstel. Die meeste lande voer ʼn liberale beleid, waardeur aborsie onder spesifieke voorwaardes toegestaan word. In sommige lande word nog ʼn...
Om ’n pa te wees, is ’n groot voorreg. Kinders bring soveel vreugde en liefde in ’n mens se lewe. Die manier waarop hulle jou in alles wil betrek, hoe hulle in groot afwagting na jou kan kyk as hulle iets vra, en hoe hulle hart tot rus kom as jy jou arm om hulle slaan. Maar elke Christelike pa ken ook die worsteling hoe om leiding aan sy kinders te gee. Jy skrik as jy soms jou eie dwaasheid en agterlosigheid sien. ’n Mens wens soms dat jy ’n kykie in die toekoms kon kry, sodat jy weet waarvoor om nou op te let in die opvoeding van jou kinders. Maar aangesien dit nie moontlik is nie, is die...
Ons hou van ʼn sukses-storie. Die man of vrou wat dit “gemaak” het in die lewe. Van niemand tot iemand in 7 dae. Die Christelike “storie” (lewensverhaal) lyk anders. Dit word gekenmerk deur stryd en volharding. Daar is geen vinnige-vyf-stappe-plan of “kits-mengsel” vir hierdie weg nie. Ons hoef dan ook nie verbaas te wees dat geduld in hierdie tyd een van die mees vergete deugde is nie. Geduld is immers ’n vrug van die Gees se werk in ons (Galasiërs 5:22). Dit is dus iets tipies Christelik. Iets van ’n ander wêreld as die een waarin ons leef. Die Christen forseer nie sy pad oop om sy doel te...
’n Mens kan nie genoeg verwonderd staan oor die nuwe mensheid wat in Christus sigbaar word, nie. Mense wat mekaar voorheen nie geken het nie, omhels mekaar nou (Rom 16:16). Hulle wat voorheen mekaar nie kon verdra nie, dra nou mekaar se laste.  Hulle wat mekaar gehaat het, bid nou vir mekaar. En hulle wat bang was vir die onbekende, vind rus in die wete dat Christus Self vir Hom ’n volk vergader. ’n Nuwe mensheid wat saam alles van Christus as die Weg, die Waarheid en die Lewe verwag. Een van die mees treffende voorbeelde hiervan sien ons in die ontmoeting van Saulus (Paulus) en Ananias....
Hy het arm geword, sodat ons ryk kan word. Hy is gebore uit ’n maagd, sodat ons uit God gebore kan word. Hy het ons liggaam aangeneem, sodat Hy Sy Gees aan ons kan gee. Hy het in die krip gelê, sodat ons in die paradys mag lê. Hy het van die hemel neergekom, sodat Hy ons na die hemel kan neem. Dat die Oue van dae gebore moes word, Dat Hy wat van die hemel donder, in die krip moes huil, Dat Hy wat die sterre regeer aan moedersborste moes drink, Dat Christus uit ’n vrou gebore moes word, ’n vrou wat Hyself gemaak het, Dat ’n tak die wynstok moes dra, Dat ’n moeder jonger moes wees as die Kind...

Bladsye