Soos u miskien weet, is die Bybelgenootskap besig met ’n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. Hulle doel is om ’n bronteks-georiënteerde vertaling uit te bring wat spesifiek gerig is op kerklike en persoonlike gebruik. As dit oor Bybelvertaling gaan moet ek altyd dink aan wat die Here Jesus in Matteus 5:18 sê: Elke jota en tittel (die kleinste dele van destyds se skrif) van die wet sal vervul word. Dit hou dan tog ook sekerlik in dat ons baie noukeurig te werk moet gaan as ons hierdie Skrif vertaal? En dit is wat ’n mens opgewonde maak oor ’n nuwe Bybelvertaling. Daar is weer ’n nuwe geleentheid...
Die sinode van die NG-kerk het gister uitgespreek dat hulle dit in mense se vryheid laat of hulle in die Satan as persoon glo of nie. 'n Paar vooraanstaande teoloë het aangedui dat hulle nie in die Satan as persoon glo nie. Is dit dan 'n saak waaroor die Skrif so onduidelik is, dat sulke vryhede toegelaat moet word? Ek haal graag die NG-teoloog Johan Heyns aan oor hierdie onderwerp: Satan dui op 'n vyand en 'n teenstander, iemand wat vir ander hindernisse op die weg lê (1 Kron 21:1; Job 1:6; Ps 109:6; 2 Sam 19:22; Matt 4:10; Luk 10:18, 13:16; Hand 5:3)... Hy word ook genoem die owerste van...
Onlangs het ek gelees dat 75-90% van alle mense wat tot geloof kom (en ook werklik lewende lidmate van ’n kerk word), deur die weg van ‘vriendskap-evangelisasie’ tot bekering gekom het. Vriendskap-evangelisasie wys dan op die feit dat daar werklike kontak (verhouding) tussen mense was. Ons kan bv dink aan bure, vriende, kollegas ens. Alle ander vorme van evangelisasie deur gemeentelede (deur-tot-deur, Bybelverspreiding, Sondagskool ens) het aansienlik minder resultate gehad. Natuurlik kan ’n mens statistieke op allerlei maniere laat buikspreek, maar hierdie persentasie-verskille is hoog. En...
Die plek wat ons as Christene in die samelewing moet hê, is iets wat ons gedagtes behoort besig te hou. Reeds in die vroeë kerk het Christene uitgestaan vir hulle diens, en so hulle Heer nagevolg en hul Koning verheerlik. Hier is ‘n gedeelte wat Justinus geskryf het, waarskynlik rond 155 nC: Ons wat vroeër ons vreugde in hoerery gevind het, omhels nou alle kuisheid; ons wat voorheen gebruik gemaak het van magiese middels, wy ons nou volledig aan die goeie en ongebore God; die versameling en vermeerdering van geld en goed was voorheen vir ons die mees belangrike ding op aarde, nou leef ons...
God as voorbeeld (Efesiërs 5:1).  Dit is aan die orde wanneer gepraat word van die navolging waartoe ons geroep word as christene.  Die konkrete uitwerking van die opdrag om die Here ons God lief te hê met ons hele hart, siel, verstand en krag en ons naaste soos onsself.  Ons bewys van liefde het ‘n duidelike voorbeeld in God en Christus.  Navolging maak ons bewys van liefde konkreet.  Dit voorkom dat liefde ‘n abstrakte filosofie word.  Navolging van Christus laat sien hoe radikaal ons liefde en gehoorsaamheid moet wees. Veral in die vroeë kerk, het navolging van Christus gestalte gekry in...
'n Mens kan natuurlik baie sê oor die gebruik van Bybeldagboeke. Dit is verseker 'n hulpmiddel wat ons baie kan help in ons lewe met die Here. Waarskynlik gebruik mense hierdie Bybeldagboeke omdat hulle aan die een kant wil verstaan wat 'n Bybelgedeelte beteken, en aan die ander kant juis wil weet wat dit alles vir hulle lewe vandag beteken. So 'n tydjie gelede moes ek 'n klompie boeke opruim en kom toe af op 'n paar van hierdie Bybeldagboeke. Ek begin bietjie daardeur blaai. Vir die grootste deel was ek baie teleurgesteld met wat ek gevind het. Die meeste dagboekstukkies het niks te make...
Opvoeding is moeilik. Dit voel dikwels asof ’n mens kan praat en praat, maar dit maak nie ’n verskil nie. Dit is net asof die woorde geen effek het nie. Asof ons kinders dit nie verstaan nie. Hulle bly eintlik maar net hulle eie kop volg. Ja, natuurlik het dissipline ook nog sy plek in hierdie hele proses om ons kinders te leer wat dit beteken om die Here te dien, maar dissipline beteken nog nie dat ons kinders dit alles werklik begin glo nie. Hoeveel gesag ’n ouer ook al het, ons kan dikwels maar baie magteloos voel as dit kom by die opvoeding van ons kinders. Ons besef maar net weer dat...
Hoe weet ek dat my gebed verhoor word? Veral as ek sien dat God nie aan my gee wat ek van Hom vra nie, dan begin ons al gou te wonder of God my gebed werklik aanhoor. Hoe weet ek dat my gebed werklik by God uitkom? Soos iemand nou die dag vir my vra: Is daar nie dalk net iewers iets fout met die "konneksie" nie? Wanneer ons praat oor die verhoring van ons gebede, moet ons in die eerste plek op Christus let. Dit is Hy wat vir ons intree, vir ons voorbidding doen by die Vader. Wat bereik Christus deur sy voortdurende voorbidding in die hemel? Uit die breë konteks van die Skrif sal dit duidelik...
The Anvil - God's Word Last eve I passed beside a blacksmith's door And heard the anvil ring the vesper chime Then, looking in, I saw upon the floor Old hammers, worn with beating years of time "How many anvils have you had", said I "To wear and batter all these hammers so?" "Just one," said he, and then with twinkling eye "The anvil wears the hammers out, you know". And so, thought I, the anvil of God's Word For ages sceptic blows have beat upon; Yet, though the noise of falling blows was heard, The anvil is unharmed - the hammers gone Author unknown
Vooraf lê dit soos iets soets op die tong wat haastig gedeel moet word, na die tyd laat dit 'n bitter smaak in die mond. Skinder. Dit is nou werklik iets wat nog nooit die tevredenheid kon gee wat dit vooraf beloof het nie. En tog is dit 'n strik waarin ons telkens weer val. Hoe moet ons as Christene oor ander mense praat? Wanneer is iets skinder en wanneer nie? Hoe moet ons met mense omgaan wat teenoor ons besig is om te skinder oor 'n ander persoon? Kom ons soek saam na 'n Christelike weg om met hierdie moeilike saak om te gaan. Voel vry om te reageer en saam te bou aan 'n nuwe Christelike...

Bladsye