Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 12 Kerklike tug wat veral van toepassing is op sensuur en afsnyding

Die kerklike tug behels vermaning, bestrawwing (sensuur) en afsnyding (ban). Niemand word van die tug vrygestel nie – ook nie ampsdraers nie. Al die lidmate in die gemeente moet in die verband selfbeheersing aan die dag lê.