Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 14 Die Sakramente

Benewens die verkondiging van die Woord, het God ook sakramente gegee. Hierdie seremonies het ten doel om Sy beloftes te verseël en deur die werking van die Heilige Gees ons geloof te versterk. Die sakramente verskil in die onderskeie testamentiese bedelings, maar het dieselfde doel: om Christus met sy geestelike rykdomme te ontvang.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 10 Die kerk se bevoegdheid om wette te maak waarin die Pous en sy trawante die wreedste tirannie en slagting onder siele uitgeoefen het

Hierdie hoofstuk bespreek kerkwette, tradisies en ‘n Christen se gewete.

Met betrekking tot wette, moet die volmaakte lewensreëls uit die Woord gesoek word, omdat God die enigste Wetgewer is. Menslike instellings mag nie Christengewetens bind nie, maar kerklike instellings is wel nodig om orde in die kerk te handhaaf. Ook word gehoorsaamheid aan die owerheid bespreek.