Die Heilige Doop in die Nuwe Testament

Hierdie boek bespreek verskillende aspekte van die doop, soos byvoorbeeld die agtergronde van die Christelike doop, die koninkryk van God en die doop, doop in die boek Handelinge, huisdoop, doop in die briewe van Paulus, die leer van die doop in die Hebreers en in Petrus se briewe, en Jesus en die kinders

Die Evangelie van die Koninkryk

In hierdie boek oor die koninkryk van God bespreek die outeur allereers die Ou Testamentiese en Joodse agtergrond van die koninkryk van God. Daarna kom die persoonlike aspek, die Woord-karakter en die Geestelike karakter van die koninkryk na vore. As laaste bespreek hy die kerklike en die sosiale karakter van die koninkryk van God. Ander temas soos koninkryk en strukture, gesin en onderdanigheid kom ook ter sprake.