Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 14 Ook in die skepping van die wêreld en van alle dinge maak die Skrif aan die hand van sekere tekens onderskeid tussen die ware God en versonne gode

‘n Belangrike kenmerk van God is sy bestaan van ewigheid af. Hierdie kenmerk kan nie aan enigiets in die wêreld – alle sienlike en onsienlike geskape dinge – toegeskryf word nie. Calvyn bespreek in hierdie hoofstuk die onsienlike dinge: die engele en die duiwels. Beide bestaan regtig en is nie blote versinsels of net gevoelens nie.

Die Evangelie van die Koninkryk

In hierdie boek oor die koninkryk van God bespreek die outeur allereers die Ou Testamentiese en Joodse agtergrond van die koninkryk van God. Daarna kom die persoonlike aspek, die Woord-karakter en die Geestelike karakter van die koninkryk na vore. As laaste bespreek hy die kerklike en die sosiale karakter van die koninkryk van God. Ander temas soos koninkryk en strukture, gesin en onderdanigheid kom ook ter sprake.