'n Skat in erdekruike...

As predikant ervaar ek dikwels die waarheid en die krag van hierdie uitspraak van die kerkvader Augustinus:

"En ek ... wat dit op my geneem het om met julle te praat, dink julle daaraan wie ek is, en wat ek op my geneem het. Want ek het dit op my geneem om Goddelike dinge te verkondig - en ek is 'n mens; geestelike dinge - en ek is vleeslik; ewige dinge - en ek is sterflik... Na my maat ontvang ek wat ek aan julle bedien. Wanneer geopen word, wei ek saam met julle; wanneer die deur gesluit is, klop ek saam met julle."