Om te spreek oor God vra ’n houding van kniel en be-aam, van geloof en lof. H. G. L. Peels
In die Bybel staan die wraak van God nie teenoor sy reg nie, maar in diens van sy reg H. G. L. Peels