Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 25 Die Laaste Opstanding

Die Skrif leer ons om die leer van die opstanding van die vlees te begryp, deur die ooreenkomste met Christus se opstanding en God se almag aan te toon. Verskeie aspekte met betrekking tot hierdie leer word bespreek: ons verlange en hoop daarna, die liggaamlike opstanding, die betekenis van begrafnisseremonies en die opstanding van goddeloses.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 2 Geloof: ‘n Beskrywing en verduideliking van die eienskappe daarvan

Opregte geloof word breedvoerig in hierdie hoofstuk bespreek. Dit word deur die Heilige Gees aan ons geskenk en in ons laat groei. Geloof is kennis van God en Christus, benodig die Evangelie, berus op God se beloftes, stry teen versoekings, is gebede om die guns van God, bewapen homself met die Woord van God en oorwin uiteindelik alle probleme.