Geloof benodig die Woord net soveel as wat ‘n vrug die lewende wortel van ‘n boom benodig. Johannes Calvyn
Ons veroordeel nie ’n goeie versorging nie, maar ons verlang na ’n matigheid wat nader is aan onthouding as aan luukse. Johannes Calvyn
Geloof kan nie sonder ’n gevestigde gemoedsrus wees nie; en die gemoedsrus bring op sy beurt ’n kragtige geloofsblydskap voort. Johannes Calvyn
Dit is verkeerd om iets as wonderwerk te ag as dit enige ander doel het as slegs die verheerliking van God se Naam. Johannes Calvyn
Ons stel dit onomwonde, dat niemand in die leerskool van Christus vordering gemaak het nie tensy hy met vreugde uitsien na die dag van sy dood en na die dag van die laaste opstanding. Johannes Calvyn